Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Thư ngỏ kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo trên địa bàn huyện Đại Từ nhân dịp “ Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2021”.

07-01-2021 14:11

Thực hiện Kế hoạch số 01- KH/BCĐ ngày 31/12/2020 của Ban chỉ đạo thực hiện “ Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2021” tỉnh Thái Nguyên về kế hoach tổ chức “ Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2021”. HUYỆN ỦY – HĐND – UBND – UBMTTQ huyện Đại Từ sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch tổ chức “ Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2021” trên địa bàn huyện vào lúc 8 giờ ngày 11/01/2021 tại Nhà Văn hóa huyện và nhà Văn hóa các xã, thị trấn.

Nhân dịp này HUYỆN ỦY  - HĐND – UBND – UBMTTQ huyện Đại Từ đã có thư ngỏ kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo trên địa bàn huyện Đại Từ nhân dịp “ Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2021”.

Dưới đây là toàn văn thư ngỏ:  Thống kê truy cập

Đang truy cập:3159

Tổng truy cập: 20764